meziplodinyBotanika
Kulturní rostliny zařazované v rámci osevního postupu do tzv. meziporostního období, tj. mezi dvě hlavní plodiny pěstované na témž pozemku. Mají význam z hlediska využití půdy a sluneční energie, z hlediska zúrodnění půdy a její ochrany před erozí. Podle doby setí a sklizně a podle způsobu založení porostu se meziplodiny dělí na ozimé, letní a podsevové.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 10. 2000
Autor: -red-Reklama: