mezinárodní zvyklostiPrávo
Opakující se praxe států v jejch vzájemném styku která jimi není považována za právně závaznou, a nemá tak povahu pramene práva. Tím se liší od mezinárodního obyčeje, ve který se však může přeměnit, pokud státy nabudou přesvědčení o její právní závaznosti a povahu právního pravidla jí tak přiznají.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 11. 2006
Autor: -red-