Mezinárodní železniční unieŽeleznice

Francouzsky Union internationale des chemins de fer, UIC – nevládní mezinárodní organizace pro spolupráci železnic. Založena roku 1922, sídlo v Paříži. Dp unie je zapojeno 60 železničních správ zemí všech kontinentů (ČSD od jejího založení). Posláním UIC je unifikovat a zlepšovat podmínky pro výstavbu a provoz železnic s přihlédnutím k potřebám mezinárodní přepravy. Řídícími orgány UIC jsou valné shromáždění, správní výbor a generální sekretariát, pracovními orgány především stálé komise (celkem 8), které řeší technické, provozní, ekonomické, finanční a právní otázky železniční dopravy a jejího rozvoje.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 4. 2021
Autor: -red-Reklama: