mezinárodní zdvořilostLatinsky comitas gentium – neprávní normativní reguIativ, v souladu s nímž státy zachovávají na základě vzájemnosti určitá pravidla, i když jsou si vědomy, že tato pravidla nejsou právně závazná (poskytují si zejména různé služby, k nimž nejsou povinny).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: