mezinárodní zasílatelstvíČinnost spočívající v tom, že v rámci mezinárodního obchodního styku určitá osoba (zasílatel) vlastním jménem obstarává za úplatu jinému (příkazci) na jeho účet přepravu věcí (zásilky) nebo úkony s touto přepravou související. V českém právu je upraveno zejména v zákoníku mezinárodního obchodu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2006
Autor: -red-