mezinárodní vztahyVzájemné vztahy mezi státy a národy, společenskými skupinami a organizacemi. Vyplývají celkově z výrobních poměrů. Mezinárodní vztahy mají třídní charakter a projevují se jako ekonomické, politické, zejména diplomatické, vojenské, ideologické a kulturní vztahy mezi státy, národy a v novější době mezi světovými systémy. Výzkumem mezinárodních vztahů se zabývá věda o mezinárodních vztazích, členící se na teorii mezinárodní vztahy a jednotlivé aplikované disciplíny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: