Mezinárodní unie pro ochranu přírodyPolitologie / Ekologie
International Union for Conservation of Nature and Naturel Resources, IUCN – nezávislá mezinárodní nevládní organizace, založena roku 1948, která pořádá vědecky podložené akce na ochranu a racionální trvalé využívání přírodních zdrojů Země. Jejími členy jsou státy, vládní orgány i dobrovolné organizace. V současnosti sdružuje asi 500 členských organizaci ve více než 100 státech světa. Šest odborných kornisí se zabývá ohroženými druhy, chráněnými územími, ekologií, plánováním, legislativou a výchovou. Sídlo sekretariátu v Glandu ve Švýcarsku. Česká republika má v IUCN zastoupeni.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 11. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: červená kniha, národní park.