Mezinárodní unie pro ochranu děl literárních a uměleckýchBernská unie, francouzsky Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques – mezinárodní organizace založena roku 1886 Bernskou úmluvou o ochraně děl literárních a uměleckých, která byla několikrát revidována. Česká republika je vázána zněním její římské revize z roku 1928. Unie zajišťuje ochranu autorských práv příslušníkům signatářských států na území ostatních účastníků, a to pokud jde o veškerá díla z oblasti literatury, vědy a umění. Administrativní funkce plní od roku 1970 Světová organizace duševního vlastnictví.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 11. 2000
Autor: -red-

Reklama: