Mezinárodní unie oficiálních turistických organizacíFrancouzsky, Union internationale des organismes officiels de tourisme, UIOOT – mezinárodní nevládní organizace založena roku 1925 v Haagu, od roku 1947 pod uvedeným názvem se sídlem v Ženévě. Členy jsou jednak turistické organizace, jednak mezinárodní organizace zainteresované na rozvoji turistiky. Působí za účasti turistických organizací států.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 11. 2000
Autor: -red-