Mezinárodní unie loutkářůFrancouzsky Union Internationale de la Marionnette, UNIMA, původně Union Internationale des Marionnettes – mezinárodní organizace loutkářů, založená roku 1929 v Praze, kde je její trvalé sídlo. Sdružuje profesionální i amatérské loutkáře různých zemí. Vydává publikace, organizuje mezinárodní loutkářské festivaly, výstavy, odborná sympozia, školení ap. Na její činnosti se významně podíleli čeští loutkáři, zejména J.Veselý (první prezident) a J.Malík (1933–72 generální sekretář a od roku 1972 čestný prezident).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 11. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jan Malík, Ján Ozábal, Josef Skupa, Max Jacob.

Reklama: