Mezinárodní unie geodetická a geofyzikálníFyzika
IUGG – mezinárodní (nevládní) organizace pro fyziku Země. Jedna z 18 vědeckých unií sdružených v Mezinárodní radě vědeckých unií (ICSU). IUGG zahrnuje tyto vědecké asociace: geodetickou, seizmologickou a pro fyziku zemského nitra, geomagnetickou a aeronomickou, vulkanologiokou a pro chemii zemského nitra. Rezoluce IUGG, popřípadě jejich asociací, vedly k přijetí mezinárodního vzorce pro normální tíhové pole, parametrů tvaru Země, mezinárodní stupnice magnitud zemětřesení a mezinárodního referenčního magnetického pole. IUGG zahrnuje též mezinárodní služby: variace rychlosti zemské rotace, mapování pohybu zemských pólů a publikuje výsledky geomagnetických a gravimetrických pozorování a pozorování zemských slapů. Shromažďováním a výměnou geofyzikálních dat jsou pověřena dvě Světové střediska dat (World Data Cénter A, Washington, World Data Center B, Moskva). Česká republika je členem od roku 1919.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 11. 2000
Autor: -red-