Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminaceMezinárodní smlouva z roku 1966 (platná od roku 1969). Zavazuje signatáře, aby na územích spadajících pod jejich pravomoc zabránili všem projevům rasové diskriminace, zakázali je, trestali a odstranili. Na jejím základě byl jako orgán OSN zřízen Výbor pro odstranění rasové diskriminace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: