Mezinárodní telekomunikační unieAnglicky International Telecommunication Union, ITU – mezinárodní vládní organizace univerzální povahy se sídlem v Ženevě. Byla založena roku 1865 jako Mezinárodní telegrafní unie, od roku 1932 dnešní název. V roku 1947 se stala odbornou organizací přidruženou k OSN a podléhající Hospodářské a sociální radě. Má udržovat a prohlubovat spolupráci v oboru sdělovací techniky, zejména po stránce provozní tarifní a technické. Důležitou funkcí unie je rozdělování a registrace volných frekvenčních pásem vysílačů, aby bylo vyloučeno vzájemné rušení. Česká republika je členem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 11. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Mezinárodní poradní sbor pro radiokomunikace.