mezinárodní sporyKonflikty mezi státy, situace, kdy jeden stát vznáší proti druhému určité požadavky, zatímco tento stát je odmítá jako neodůvodněné nebo nepřijatelné. Způsob řešení mezinárodního sporu úzce souvisí s charakterem mezinárodních vztahů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2002
Autor: -red-