mezinárodní řekyPrávo / Toky
Řeky, které byly mezinárodní smlouvou prohlášeny za přístupné lodím všech států nebo alespoň lodím všech pobřežních států. Mezinárodní řeky bývají splavné řeky, které zprostředkují spojení s mořem a protékají územím dvou nebo i více států nebo tvoří mezi nimi hranici.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 6. 2006
Autor: -red-