mezinárodní právo veřejnéSoubor právních pravidel vznikajících dohodou a upravujících vzájemné poměry účastníků mezinárodních vztahů, především států, které též zabezpečují dodržování těchto pravidel, v případě potřeby i donucením prováděným individuálně či kolektivně, popřípadě prostřednictvím mezinárodní organizace. – Charakter jednotlivých společensko ekonomických formací určuje konkrétní úlohu mezinárodního veřejného práva v jeho vývojových epochách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: