mezinárodní právní pomocSpolupráce soudních orgánů různých států spočívající hlavně ve vzájemné pomoci při výslechu svědků, opatřování listin, uznávání a výkonu rozhodnutí, vydávání pachatelů trestných činů (extradice), obvykle na základě mezinárodní smlouvy mezi zúčastněnými státy. Účelem mezinárodní právní pomoci je zajistit rovnoprávné postavení příslušníků obou smluvních stran, pokud jde o právní ochranu jejich osoby a majetku. Žádost (tzv. dožádání) o její poskytnutí je předávána prostřednictvím diplomatického, konzulárního, meziministerského či výjimečně i přímého styku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 9. 2006
Autor: -red-