Mezinárodní poradní sbor pro telegrafii a telefoniFrancouzsky Comité consultatif international télégraphique et téléphonique, CCITT – orgán Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se sídlem v Ženevě; založená roku 1956. Shromažďuje materiály týkající se mezinárodní spolupráce v oblasti techniky telefonních a telegrafních spojů a zpracovává je pro potřeby členských zemí ITU.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: národní telefonní síť, pásmo telefonní, radioreléový spoj.