mezinárodní obchodní zvyklostiUzance – nepsaná pravidla chování v mezinárodním obchodě všeobecně uznávaná jako doplněk smluvní úpravy a pomůcka při výkladu vůle stran. Vyvinuly se odděleně v jednotlivých obchodních odvětvích a v konkrétních případech se má za to, že strany měly v úmyslu se jimi řídit, pokud nedaly najevo něco jiného. Tím se liší mezinárodní obchodní zvyklosti od norem obyčejového práva, které se považuje za pramen práva závazného pro smluvní strany.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 9. 2006
Autor: -red-