mezinárodní obchodní zkratkyDoložky, které se vytvořily v praxi mezinárodního obchodu a které upravují některé otázky zejména ve vztazích účastníků kupní smlouvy, jako například stanovení doby přechodu nebezpečí škody na zboží, místo, do kterého je prodávající povinen dodat zboží na své náklady, povinnosti účastníků související s přepravou prodávaného zboží, s jeho pojištěním a podobně. Uvedením zkratky ve smlouvě se doložka stane součástí smlouvy. Zkratky například FOB, CIF. Viz také mezinárodní vykládací pravidla.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: