mezinárodní ekonomické vztahySpecifická forma vztahů mezi subjekty různých národních ekonomik. Mezinárodní ekonomické vztahy zahrnují zejména: a) mezimárodní směnu zboží a služeb, b) mezinárodní pohyb kapitálu, c) mezinárodní pohyby pracovních sil. V širším smyslu k mezinárodním ekonomickým vztahům patří i jiné aspekty vztahů, které souvisejí se zapojením národních ekonomik do světového hospodářství. Mezinárodní ekonomické vztahy jsou podmíněny charakterem výrobních sil a výrobních vztahů zemí, které jsou zapojeny do mezinárodní dělby práce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 3. 2003
Autor: -red-

Reklama: