Mezinárodní banka pro obnovu a rozvojAnglicky International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, též Světová banka, anglicky World Bank – mezinárodní vládní organizace založená 1945, se sídlem ve Washingtonu, jedna z mezinárodních odborných organizací přidružených k OSN. Světová banka byla založena s cílem podporovat mezinárodní příliv kapitálu na produktivní účely a financování výstavby zemí postižených 2. světovou válkou. Její oficiální název byl Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj. V současné době je hlavním cílem banky poskytovat půjčky rozvojovým zemím. Banka má obdobné poslání jako Mezinárodní měnový fond, přičemž členství v tomto fondu je podmínkou pro přijetí za člena banky. Když začala v roce 1946 banka fungovat, měla 38 členů. Jejich počet se výrazně zvýšil v padesátých a šedesátých letech, kdy mnoho bývalých kolonií získalo nezávislost a stalo se jejími členy. Dnes patří k jejím členům většina zemí světa. Orgány banky: sbor guvernérů (řídící orgán), výkonní ředitelé (operativní orgán). V rámci svého růstu si Světová banka vytvořila nové instituce, které se specializují na různé činnost. Společně se tyto organizace nazývají Skupina Světové banky a patří do ní: a) Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), b) Mezinárodní finanční korporace (International Financial Corporation – IFC), vznikla roku 1956 s výhodnějšími úvěry pro podniky, c) Mezinárodní sdružení pro rozvoj (International Development Association – IDA) poskytuje bezúročné úvěry na období 50 let, d) Multilaterální agentura pro investiční záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) podporuje zahraniční investice v rozvojových zemích prostřednictvím garancí, jimiž se zahraničním investorům zaručuje za ztráty způsobené neobchodními riziky. e) Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID) pomáhá urovnávat nebo rozhodovat investiční spory mezi zahraničními investory a hostitelskou zemí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: