meziměstský telefonní provozProvoz odbavovaný mimo oblast místního telefonního obvodu (MTO). Mezi MTO uvnitř uzlového telefonního obvodu (UTO – ústřední telefonní obvod, vnitrouzlový provoz) se odbavuje dvoudrátově. Mezi různými UTO (mimouzlový provoz) se v automatické meziměstské síti uskutečňuje po čtyřdrátových vedeních. Při manuálním nebo poloautomatickém spojování se pracuje buď s čekacími dobami, nebo s rychlým meziměstským provozem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-