mezihvězdná polarizaceAstrofyzika
Polarizace světla hvězd, vznikající při rozptylu záření na nesférických prachových básticích mezihvězdné hmoty, které jsou orientovány v galaktickém magnetickém poli. Je úměrná vzdálenosti hvězdy a činí maximálně 10 %.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 12. 2006
Autor: -red-