mezifázíFyzika / Chemie
Oblast ve styku dvou fází (například tuhé a plynné, tuhé a kapalné, dvou nemísitelných kapalin). V mezifázích probíhá sorpce, heterogenní chemická reakce a další děje.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2006
Autor: -red-