mezZemědělství, úzký pruh většinou neobdělané půdy, oddělující pozemky podle vlastnictví (držby) nebo podle zvláštního způsobu obhospodařování. Meze mají značný vodohospodářský význam, neboť na svažitých pozemcích ovlivňují (podle umístění) odtok srážkových vod.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: