mez stanovitelnostiNejmenší množství látky, které lze stanovit danou metodou kvantitativní analýzy. Vyjadřuje se jako nejmenší hmotnost nebo koncentrace, jež se statisticky významně liší od nuly nebo od průměrné hodnoty slepého pokusu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 11. 2006
Autor: -red-