mez plasticityNapětí, při jehož překročení začínají v materiálu vznikat výraznější plastická (trvalá) přetvoření. Při jednoosé napjatosti se za mez plasticity pokládá mez kluzu. Mez plasticity v mechanice zemin je dána vlhkostí soudržné zeminy na rozhraní plastické (tvárlivé) a pevné konzistence.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 11. 2006
Autor: -red-