mez dokazatelnosti (detekce)Nejmenší množství látky, jež lze ještě dokázat danou kvalitativní metodou. Vyjadřuje se jako mez postřehu, tj. nejmenší dokazatelné množství v mikrogramech (&b.mu;g), nebo jako mezní zředění D, tj. nejmenší koncetrace (g.cm-1), při níž je průběh reakce ještě zřetelný, popřípadě v jednotkách pD = – log D.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: