metrum[Řečtina], pojem z teorie verše. Obecně se definuje jako minimální podmínka pro realizaci daného prozodického systému; v klasickém českém verši (tzv. sylabotónickém) je to ideální schéma, které má být realizováno, a naproti tomu rytmus je konkrétní (velmi často neúplná) realizace metra. Metrum je graficky označováno znaky - (těžká doba) a u (lehká doba), rytmus znaky X, přízvučná slabika) a x (nepřízvučná slabika). Například ve Vrchlického verši ani slova nepromluvil je metrum -u-u-u-u a rytmus XxXxXxXx. Při statistickém rozboru se zjišťuje místo a počet těžkých dob podložených přízvuky a to se v přehledných tabulkách znázorňuje grafy (vertikální rozbor verše).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 1. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: moresca.

Reklama: