metrologieobor zabývající se měřením, měřicími jednotkami a měřicími metodami, technickým měřením, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějících měření, pokud mají význam pro tuto činnost. Do metrologie přísluší také stanovování fyzikálních a materiálových konstant. Metrologie se dělí na metrologickou teorii (řeší teoretické otázky), obecnou (řeší teoretické i praktické otázky společné všem měřením bez ohledu na měřenou veličinu) a aplikovanou (zabývá se praktickými otázkami měření určité veličiny). Důležitá je též legální metrologie (zajišťuje v každém státě metrologický pořádek vyhlašováním měřicích jednotek, stanovováním měřicích metod a dohledem nad vybranými měřidly a měřicími přístroji). Státní metrologie je část metrologie, kterou se zabývá pověřený státní orgán (v ČR je to Úřad pro normalizaci a měření).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: akustika, citlivost měřidla, Zdeněk Kovář.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: