metrologická rovniceFyzika
A) veličinová rovnice, rovnice mezi fyzikálními veličinami (rovnice vyjadřující fyzikální zákon nebo definici fyzikální veličiny), například We = 1/2 CU2, kde We je energie elektrostatického pole, C kapacita, U elektrické napětí, b) rovnice číselných hodnot, rovnice mezi číselnými hodnotami veličin, například {We} = 1/2 {C} . {U}2, c) jednotková rovnice, rovince mezi jednotkami, jako například [We]=[C].[U]2 = 1F.1V2 = 1J, d) rozměrová rovnice, rovnice mezi rozměry fyzikálních veličin, například (We) = (C).(U)2 = L-2M-1T4I2 (L2MT-3I-1)2 = L2MT-2.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2007
Autor: -red-