metroMěstská doprava

[Francouzština], druh městské dopravy, elektrizovaná rychlodráha pro hromadnou přepravu osob ve velkých městech vedená na vlastním tělese a nekřižující žádnou jinou komunikaci. Trasy metra spojují místa s největším osídlením a umožňují rychlé spojení vzdálených čtvrtí. Trasy se budují pod zemí (v tunelech), na povrchu země (v zářezech) nebo nad zemí (na náspech nebo estakádách). Největšího rozšíření dosáhlo metro budované pod zemí (narušuje nejméně historickou část města i výstavbu a nekomplikuje povrchovou dopravu). Sklon trasy metra je až 40 ‰. Metro má krátké intervaly mezi vlaky (od 90 s), a proto má vysokou přepravní výkonnost (50 000, max. do 100 000 osob/h). Přes blízkost sousedních stanic (kolem 500 až 1 000 m) má velkou cestovní rychlost (kolem 30 km/h), umožněnou malým zdržením ve stanicích (12-30 s). Trati metra jsou dvoukolejné, při velké frekvenci a velkých dopravních vzdálenostech tří- až čtyřkolejné (Chicago, New York), což umožňuje paralelní provoz lokálních vlaků (zastavují ve všech stanicích) a expresních vlaků (zastavují jen v některých stanicích). V Paříži místo čtyř kolejí postavili pro zrychlení dopravy kromě dvoukolejného metra ještě překryvnou síť tří linek expresního metra RER (Ráil et Région) s cestovní rychlostí 60 km.h-1. Podobný účel má tzv. rychlodráha (S-Bahn), například v Berlíně a Porúří. Vlaky metra bývají až desetivozové. Tunely stavěné z povrchu v otevřených jámách jsou dvou- i vícekolejné, tunely ražené v hloubce se budují jako jednokolejné (Londýn, Praha), jen výjimečně pokud to geologické poměry umožňují, jako dvoukolejné (Paříž). Stanice metra se stavějí z povrchu až do hloubky 30 m, často se však razí tunelářsky. Do stanice se vstupuje přes vestibul, který u hluboko položené stánice je spojen s nástupištěm eskalátory. Nástupiště v úrovni podlah vozů umožňují rychlý výstup a nástup. Ostrovní nástupiště mají koleje po obou stranách (Praha), boční mají koleje mezi nástupišti (Paříž, Praha výjimečně). První metro o délce 3,6 km s parní trakcí vybudováno v Londýně v letech 1860-1863 v zářezech spojovaných krátkými tunely, roku 1890 byla zahájena výstavba hlubokých tunelů metra s elektrickou trakcí. Nejstarší metro na evropském kontinentě je v Budapešti z roku 1896 a v Paříži z roku 1900. Výstavba prvního metra v České republice byla zahájena v Praze v roce 1967, provoz na trase C (délka 14,2 km) byl zahájen roku 1974, na druhé trase A (délka 7,4 km) v roce 1978, na třetí trase B (délka 4,8 km) v roce 1985.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 12. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: městská doprava, podzemní dráha, železnice.