metrický systémMezinárodně uznávaný systém měr spočívající na metru jako základní jednotce délkové míry. Spolu s metrickým systémem se obvykle zavádí i kilogram jako jednotka hmotnosti a sekunda jako jednotka časová. Zavedení metrického systému se opíralo o usnesení francouzského Národního shromáždění z roku 1795. První mezinárodní konvence o metrickém systému byla podepsána roku 1875 v Paříži. Na našem území byl metrický systém zaveden roku 1876.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 11. 2000
Autor: -red-

Reklama: