metr čtverečnýFyzika
Značka: m2, odvozená fyzikální jednotka SI plošného obsahu (velikostí plochy); 1 m2 je plošný obsah čtverce o straně 1 m.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 12. 2008
Autor: -red-