metrFyzika
Délka dráhy, kterou urazí světlo ve vakuu v časovém intervalu 1/299792458 sekundy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: kvadrant, m.