metody řízeníZpůsoby a postupy, jimiž se realizuje řídící činnost, tj. jejichž prostřednictvím působí řídící subjekt na řízený objekt, popřípadě objekt na subjekt. Způsoby uskutečňování řídících činností, funkcí řízení za účelem dosažení cílů řízení. V systému metod řízení připadá rozhodující úloha metodám, jejichž pomocí motivuje subjekt řízení pracovní kolektivy a jednotlivce, aby jednali ve shodě se stanovenými cíli řízení. Úkolem organizačních, resp. organizačně přikazovacích metod řízení, je vymezit postavení kolektivů a jednotlivců v systému výroby a řízení, stanovit jejich povinnosti, práva a odpovědnost, jejich vzájemné vztahy ap. Pro organizačně přikazovací metody je příznačný přímý, tj. direktivní a závazný charakter působení. Přímé řídící působení však není samo o sobě schopno aktivizovat lidi k dosažení cílů řízení. Proto je nutné spojovat je s využívá ním motivů orientujících jednání lidí k uspokojování jejich hmotných a dalších potřeb. S tím je spjata skupina ekonomických metod řízení, s jejichž pomocí se uskutečňuje hmotné stimulování kolektivů, zabezpečující soulad mezi realizací individuálních, kolektivních a společensko-ekonomických zájmů. V jednotě s hmotnými potřebami a zájmy regulují jednání kolektivů a jednotlivců ve stále větší míře jejich mnohostranné sociální potřeby a zájmy, s jejichž uspokojováním jsou spjaty sociální metody řízení. Organizačně přikazovací, ekonomické a sociální metody řízení se uplatňují ve vzájemných souvislostech, odrážejících reálnou strukturu motivů jednání kolektivů a pracovníků ve společné výrobě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-