metodika[Metodyka, řečtina] a) teoreticky-praktické schéma určující postupy provádění různých odborných činností. Vychází z vědeckého poznání či empirie a sjednocuje dílčí postupy do smysluplného a racionálního metodického rámce na základě přesného vymezení jednotlivých pokynů, směrnic a ukazatelů pro výkon dané činnosti, b) souhrn návodů ke splnění určitého úkolu, vycházející z metodologie příslušného vědního či aplikovaného oboru s cílem více či méně normativním způsobem zajistit vzájemnou porovnatelnost různých výsledků (metodický standard).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 3. 2004
Autor: -red-

Reklama: