metoda valenčních vazeb(VB, z anglického valence bond), společně s metodou molekulárních orbitalů (MO, z anglického molecular orbital) jedna ze dvou hlavních metod výpočtu elektronové struktury molekul. Je založena na vyjádření mnohaelektronové vlnové funkce ve tvaru lineární kombinace Slaterových determinantů sestrojených z atomárních orbitalů (AO, z anglického atomic orbital).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 11. 2009
Autor: -red-

Reklama: