metoda souřadnicProjektová metoda, jejíž matematicko-gragický princip se uplatňuje při hledání optimálního umístění objektu (například skladu), který kooperuje s několika prostorově již situovanými objekty. Cílem je vyhledání místa pro daný objekt, které by s ohledem na četnost a objem kooperačních vztahů zajistilo nejkratší toky materiálu při minimálních nákladech na přepravu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 11. 2006
Autor: -red-