metoda sítíSpolu s metodou konečných prvků jedna ze dvou základních numerických metod pro přibližné řešení diferenciálních rovnic na počítači.Metoda sítí spočívá v tom, že v oblasti, ve které se hledá řešení dané diferenciální rovnice, se zvolí konečný systém bodů (sít) a v každém z nich se nahradí v diferenciální rovnici derivace hledané funkce diferencemi používajícími pouze funkční hodnoty v bodech sítě. Původní úlohu tak lze nahradit soustavou konečně mnoha (obecně nelineárních) algebraických rovnic, jejíž řešení se považuje za přibližné hodnoty skutečného řešení původní úlohy v bodech sítě. Pro celou řadu okrajových úloh je uspokojivě vyřešena otázka přesnosti takto získané aproximace (odhady nepřesnosti, věty o konvergenci).Metoda sítí má význam i jako teoretická metoda, kterou lze užít k důkazu existence řešení některých okrajových úloh.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2002
Autor: -red-

Reklama: