metoda Monte CarloMatematika
[Metoda Monte Karlo], metoda řešení složitých matematických úloh (v nichž vystupují náhodné veličiny) pomocí mnohonásobné simulace těchto veličin na počítači. Simulace se provádí prostřednictvím tzv. pseudonáhodných čísel, která počítač sám vytváří. Metoda Monte Carlo se užívá například v úlohách jaderné fyziky či v operačním vyzkumu, pomocí metody Monte Carlo je možné řešit i matematické úlohy náhodného charakteru, lze-li k takové úloze najít formálně ekvivalentní právděpodobnostní úlohu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: pseudonáhodná čísla.