metoda LCAOAnglicky Linear Combination of Atomic Orbitals – metoda výpočtů elektronových stavů v pevných látkách. V této metodě se předpokládá, že vlastní funkce elektronových stavů v pevné látce jsou lineární kombinací atomárních vlnových funkcí lokalizovaných na místech, kde se v pevné látce atomy nacházejí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2002
Autor: -red-

Reklama: