methylchloridChemie
CH3CI, chlormethan, plynná sloučenina. Vyrábí se např. chlorací methanu nebo z methanolu a chlorovodíku. Používá se v organické syntéze (viz též methylace), ve výrobě některých monomerů, methylchlorsilanů a k plnění chladicích zařízení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-