Methuenova smlouvaHospodářská smlouva mezi Portugalskem a Anglií z 27.12.1703. Je nazvána podle anglického vyslance Johna Methuena. Týkala se jen specifických ekonomických otázek (cla na portugalská vína dovážená do Anglie podle smlouvy činila jen třetinu výše cel na vína francouzská; Portugalci se zavázali k výhradnímu odběru anglického vlněného zboží), v podstatě však položila základ anglického hospodářského i politického vlivu v Portugalsku. Ten trval do napoleonských válek, v průběhu 19. století byl do značné míry obnoven.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 3. 2008
Autor: mim