meteorMeteorologie

Obecný název pro různé atmosférické jevy, a to optické (fotometeor), elektrické (elektrometeor), vyvolané přítomností vody (hydrometeor) nebo pevných částic (litometeor).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 6. 2024
Autor: -red-