metalografické zkouškyZkoušky používané k posuzování struktury materiálu. Podle účelu se dělí na zkoušky makroskopické, sloužící ke zkoumání lomových ploch a makrostruktury buď vizuálně, nebo při maximálním desetinásobném zvětšení, a na zkoušky mikroskopické, používající metalografický mikroskop při zvětšení až 2OOO násobném nebo elektronový mikroskop při zvětšení i více než 120OOO násobném. Pro zjišťování vnitřní stavby kovů se dále používají metody difrakční (rentgen a elektronová), dilatometrické, magnetometrické a termické analýzy. Mezi metalografické zkoušky patří například i metody používané ke studiu fázových přechodů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: