metalogikaČást logiky zabývající se základy logiky z hlediska metateorie. Někdy chápána obecně jako metodologie deduktivních věd, úzce souvisící zejména s metamatematikou, obecnou sémantikou a sémiotikou. Kromě oblastí zahrnovaných do těchto disciplín (teorie důkazu do metamatematiky, srovnávací syntaxe, sémantiky a pragmatiky do sémiotiky) jsou hlavními součástmi metalogiky syntax, zkoumající strukturální vlastnosti logických systémů (kalkulů), a logická sémantika, zabývající se jejich interpretací.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: