metakomunikaceTyp sdělování (přenosu, předávání) informací (informačních obsahů, významů) probíhající jako součást komunikačního procesu v rámci slovní (verbální) komunikace na úrovni extralingvistických (paralingvistických) obsahů faktorů či znaků (zabarvení hlasu, hlasová intonace, modulace řeči, pauzy a zámlky v řeči) nebo neverbálních výrazových (expresívních) prostředků (mimika, gestikulace, pohyby těla nebo jeho částí). Někdy bývá metakomunikace zaměňována s mimoslovní (neverbální) komunikací, tvořící samostatný způsob (typ) dorozumívání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: grimasa, neverbální komunikace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: