metajazykMetalingva – jazyk sloužící k popisu a výkladu stavby jiného jazyka, tzv. objektového jazyka. Metajazyk obsahuje jména výrazů objektového jazyka, vyjadřuje jejich vlastnosti, zahrnuje syntaktická a sémantická pravidla. Významnými metajazykovými predikáty jsou například "být pravdivý", "být bezesporný". – V matematické logice jazyk popisující vlastnosti nějakého konkrétního programovacího jazyka pomocí prostředků popisovanému jazyku nedostupných, avšak zachovávající jeho syntaktická pravidla. Základní symboly používané metajazykem nesmějí být tvořeny členy abecedy popisovaného jazyka. – V psychologii uměle vytvořený jazyk umožňující rozbor a srovnání dílčích psychologických teorií; pravidla usměrňující používání teoretického jazyka v rámci psychologické metateorie. Obsahuje pravidla pro používání specifických, významově labilních termínů, pravidla pro řetězení pojmů a významů ap. – V teoriích komunikace sémanticko-syntaktický klíč pro užívání hovorového i odborného jazyka takovým způsobem, který zajišťuje odpovídající (významově správnou, adekvátní) interpretaci sdělení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: antinomie logické a sémantické, metavěda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: